Idébank

Idébank

I vår idébank kan du se inom vilket område du kan skriva ditt självständiga arbete vid Institutionen för språkdidaktik. I den elektroniska skriftserien "Studentarbeten i språkdidaktik" hittar du även tidigare uppsatser som du kan låta dig inspireras av.

Studentarbeten i språkdidaktik

Institutionsstyrelsen vid Institutionen för språkdidaktik har beslutat att elektroniskt publicera studentarbeten som bedöms vara mycket bra. Syftet är att ge studenter som skriver självständiga arbeten en möjlighet att se hur ett bra arbete kan se ut.

stockholms universitetsbibliotek

Biblioteket 251x66

öppen lärandemiljö

Medieverkstan 251x66

samarbets- och lärplattform

Mondo 251x66

språklig handledning

Språkverkstaden 251x66