Examination

Examination

Vid examinationen av ditt självständiga arbete sätter en examinator ett betyg på din prestation. Examinationen består av två steg: ventilering samt examination och betygssättning.

Ventilering

Ventilering är det första steget i examinationen av ditt självständiga arbete. Vid ventileringen ska du visa att du kan ge konstruktiv kritik på en annan students arbete och du får i din tur ditt eget arbete granskat.

Examination och betygsättning

I steg två av examinationen ska din färdiga uppsats skickas till examinator för bedömning och betygsättning.

stockholms universitetsbibliotek

Bibliotekets stöd till dig som skriver uppsats 251x66

öppen lärandemiljö

Medieverkstan 251x66

samarbets- och lärplattform

Mondo 251x66

språklig handledning

Studie- och språkverkstaden 251x66