Självständigt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Självständigt arbete

Om Självständigt arbete

Kursen Självständigt arbete kan läsas både på grundnivå och avancerad nivå inom olika inriktningar av lärarprogrammet och omfattar 15 hp. Kursen ges vanligtvis på helfart under den senare delen av terminen.

Syftet med kursen är mångfaldigt: du ska skolas in i kritiskt vetenskapligt tänkande, bli expert på ditt valda uppsatsämne samt lära dig att självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning.

Om plagiat

Plagiat är strängt förbjudet och kan leda till avstängning från universitetet och i värsta fall polisanmälan.

Vid Institutionen för språkdidaktik genomförs alltid plagiatkontroll av samtliga uppsatser.

Välkommen till Självständigt arbete i språkdidaktik

Självständigt arbete är en obligatorisk del i en lärarexamen. Om du är antagen till lärarutbildning från och med höstterminen 2011 ska du skriva självständigt arbete omfattande 2 x 15 högskolepoäng.

I kursen Självständigt arbete vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) genomför och dokumenterar du ett mindre forskningsprojekt inom huvudområdet språkdidaktik.

Kurser

Institutionen för språkdidaktik ger tolv kurser inom Självständigt arbete, på grundnivå och avancerad nivå.

Kontakt

För frågor om kurserna kontakta kursansvarig lärare eller utbildningsadministratören.

stockholms universitetsbibliotek

Bibliotekets stöd till dig som skriver uppsats

öppen lärandemiljö

Medieverkstan 227x66

samarbets- och lärplattform

Mondo 227x66

språklig handledning

Studie- och språkverkstaden 227x66