Samverkan

Samverkan med andra institutioner och universitet

Inom lärarutbildningen har Institutionen för språkdidaktik ett nära samarbete med flera institutioner vid Stockholms universitet. Institutionen samverkar även med andra universitet inom forskarutbildning och annan utbildning på avancerad nivå.

Behöver din personal kompetensutveckling?

Uppdragsutbildningen vid Institutionen för språkdidaktik vänder sig till skolor, statliga och kommunala myndigheter, landsting, företag och organisationer av olika slag. Uppdragsutbildning kan skräddarsys efter behov och beställning och den kan ge högskolepoäng.

Utbytesavtal med universitet och högskolor i Europa

Institutionen för språkdidaktik har utbytesavtal med flera lärosäten i Europa, vilket möjliggör utlandsstudier för våra lärarstudenter.

VFU - en gemensam angelägenhet för lärosäte och skola

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en obligatorisk och viktig del av av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman.

KONTAKT

Uppdragsutbildning
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
08-1207 6728

Sofia Engman, föreståndare
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
sofia.engman@andrasprak.su.se
08-1207 6756
www.andrasprak.su.se

VFU-studierektor vid ISD
Karin Boberg
vfu@isd.su.se
08-1207 6817

resurs- och utvecklingscentrum

NC

för studentens VFU-period

VFU-portfölj