Ordet alumn kommer av latinets alumnus, som betyder lärjunge eller skyddsling. Idag används alumn i betydelsen av tidigare studenter från universitet eller högskola. Stockholms universitets alumnnätverk är till för dig som tidigare har studerat hos oss och som vill behålla kontakten med universitetet och tidigare kursare.

• Läs mer om att vara alumn vid Stockholms universitet: Alumn