Kommun & skola

Behöver din personal kompetensutveckling?

Uppdragsutbildningen vid Institutionen för språkdidaktik vänder sig till skolor, statliga och kommunala myndigheter, landsting, företag och organisationer av olika slag. Uppdragsutbildning kan skräddarsys efter behov och beställning och den kan ge högskolepoäng.

VFU - en gemensam angelägenhet för lärosäte och skola

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en obligatorisk och viktig del av av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman.

KONTAKT

Uppdragsutbildning
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
08-1207 6728

Sofia Engman, föreståndare
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
sofia.engman@andrasprak.su.se
08-1207 6756
www.andrasprak.su.se

VFU-studierektor vid ISD
Karin Boberg
vfu@isd.su.se
08-1207 6817

resurs- och utvecklingscentrum

NC

för studentens VFU-period

VFU-portfölj