Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Samverkan
  5. Kommun & skola
  6. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Information för VFU-handledare

Under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ska studenten medverka i skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag. Som VFU-handledare är du därför en nyckelperson för lärarstudenters professionsutveckling.

Information för VFU-samordnare

VFU-samordnarna i Stockholms län ansvarar för VFU-placeringar och samordning av VFU-frågor i nära samarbete med Stockholms universitet.

KONTAKT

Uppdragsutbildning
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
08-1207 6728

Sofia Engman, föreståndare
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
sofia.engman@andrasprak.su.se
08-1207 6756
www.andrasprak.su.se

VFU-studierektor vid ISD
Karin Boberg
vfu@isd.su.se
08-1207 6817

resurs- och utvecklingscentrum

NC

för studentens VFU-period

VFU-portfölj