Information för VFU-handledare

KONTAKT

Uppdragsutbildning
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
08-1207 6728

Karin Sandwall, föreståndare
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
karin.sandwall@andrasprak.su.se
08-1207 6707, 073-270 4318
www.andrasprak.su.se

VFU-studierektor vid ISD
Karin Boberg
vfu@isd.su.se
08-1207 6817

Lärarutbildningar vid SU

Lärarutbildningsportalen

resurs- och utvecklingscentrum

NC

för studentens VFU-period

VFU-portfölj