Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Samverkan
  5. Kommun & skola
  6. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
VFU

Information för VFU-handledare

Du som är VFU-handledare är en nyckelperson för lärarstudenternas professionsutveckling. Under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ska studenten medverka i skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag.

Information för VFU-samordnare och VFU-ansvariga

Lärarutbildningen är en gemensam angelägenhet för lärosätet och skolhuvudmännen. Vid Stockholms universitet finns olika funktioner och enheter som ansvarar för VFU.

KONTAKT

Uppdragsutbildning
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
08-1207 6728

Karin Sandwall, föreståndare
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
karin.sandwall@andrasprak.su.se
08-1207 6707, 073-270 4318
www.andrasprak.su.se

VFU-studierektor vid ISD
Camilla Gamrell
vfu@isd.su.se
08-1207 6701

Lärarutbildningar vid SU

Lärarutbildningsportalen

resurs- och utvecklingscentrum

NC

för studentens VFU-period

VFU-portfölj