Kommun & skola

Behöver din personal kompetensutveckling?

Uppdragsutbildningen vid Institutionen för språkdidaktik vänder sig till skolor, statliga och kommunala myndigheter, landsting, företag och organisationer av olika slag. Uppdragsutbildning kan skräddarsys efter behov och beställning och den kan ge högskolepoäng.

Lyssna på inspirerande webb-tv om forskningscirklar

Forskningscirklar har blivit en populär metod för skolutveckling. Syftet är att vara en mötesplats för lärare och skolforskare. Lyssna på ett inslag om detta på Skolvärldens webb-tv, publicerat i februari 2014:
Så funkar en forskningscirkel

Lärarlyftet - en väg till behörighet

Lärarlyftet är för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom de kurser och utbildningar som ges. Lärarlyftet pågår fram till utgången av 2018.

VFU - en gemensam angelägenhet för lärosäte och skola

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en obligatorisk och viktig del av av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman. Institutionen för språkdidaktik har ett övergripande ansvar för samverkan med kommunerna inom region Nordväst.

KONTAKT

Uppdragsutbildning
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
08-1207 6728

Karin Sandwall, föreståndare
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
karin.sandwall@andrasprak.su.se
08-1207 6707, 073-270 4318
www.andrasprak.su.se

VFU-studierektor vid ISD
Camilla Gamrell
vfu@isd.su.se
08-1207 6701

Lärarutbildningar vid SU

Lärarutbildningsportalen

resurs- och utvecklingscentrum

NC

för studentens VFU-period

VFU-portfölj