Om oss

Frescati Södra Huset

Välkommen till Institutionen för språkdidaktik

Större delen av Institutionen för språkdidaktik finns i normala fall på plan 9 i hus E i Södra huset (de blå höghusen), men den här hösten arbetar vi hemifrån och kan kontaktas via e-post eller telefon.

Information inför ny termin

Webbaserad undervisning i höst

På grund av coronapandemin är undervisningen vid Institutionen för språkdidaktik webbaserad under hela höstterminen. På vår välkomstsida kan du läsa mer om vad som gäller i höst.

Om oss

Institutionen för språkdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vår kärnverksamhet inbegriper såväl forskning som utbildning. Vårt utbildningsuppdrag är omfattande och består av undervisning inom fristående kurser, lärarutbildningar och uppdragsutbildningar.

Vi är programansvarig institution för grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 samt för ämneslärarprogrammets inriktning mot språk. Utbildning ges på grundnivå och avancerad nivå inom våra två huvudområden språkdidaktik och svenska som andraspråk. Vi har utbildning på forskarnivå inom språkdidaktik.

Vid vår institution bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Fokus ligger på flerspråkighet, språkundervisning och språkinlärning samt språkutveckling, till exempel läs- och skrivutveckling.

Till Institutionen för språkdidaktik hör även tre fristående enheter som till viss del deltar i vår undervisningsverksamhet samt delar en del av administrationen.

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: info@isd.su.se

För studentärenden kontakta:
Utbildningsadministration

institutionsledning

Prefekt
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Ställföreträdande prefekt
Tore Nilsson
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736