Prefekt
Anna Chryssafis
08-1207 6787 / prefekt@isd.su.se

Informatör
Hilda Bergmar
08-1207 6699 / info@isd.su.se

Övriga kontaktuppgifter

Presskontakt, Lärarutbildningar vid Stockholms universitet
Gunilla Nordin, 08-16 1870, 073-2704319 / gunilla.nordin@su.se

Press och redaktion, Stockholms universitet
08-16 4090, press@su.se
• Läs mer på Stockholms universitets huvudwebb:
Press och redaktion