Institutionsstyrelsen behandlar frågor som gäller kursplaner, kurslitteratur, uppläggning av undervisningen, antagning av forskarstuderande, personalfrågor, budget samt önskemål från de studerande.

Institutionsstyrelsen sammanträder
VT21: 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6.

I institutionsstyrelsen ingår prefekt och ställföreträdande (stf) prefekt (självskrivna ledamöter), fyra representanter för lärare/forskare, en representant för teknisk och administrativ personal och tre representanter för studenterna (två för grundnivå och avancerad nivå, en för forskarnivå).

Ärenden till institutionsstyrelsen ska skickas till margareta.skoglund.alin@isd.su.se senast 10 dagar före IS-möten.

Institutionsstyrelsen

Prefekt

Anna Chryssafis 

Stf prefekt

Tore Nilsson 

Lärare/forskare

Ordinarie
Camilla Bardel 
Per Blomqvist 
Christina Hedman 
Ulrika Magnusson 

Gruppsuppleanter
Ylva Falk 
Olle Fritzell 
Joakim Sigvardson 

Teknisk/administrativ personal

Ordinarie
Karin Boberg 

Personlig suppleant
Jorunn Nilsson 

Studeranderepresentanter

Ordinarie
Ines Vasconcelos, GN/AN
Henna Viinikka, GN/AN
Francesco Vallerossa, FN

Personlig suppleant
Daniela Skymbäck, GN/AN
Kristina Ohlsson, FN

Närvaro- och yttranderätt

Studierektorer på GN/AN samt FN
Institutionens administrativa chef
Institutionens ekonom
Styrelsens suppleanter

Sekreterare

Margareta Skoglund Ålin