Nyheter

Nyheter

Nyheter från Institutionen för språkdidaktik samt ett urval av nyheter från Stockholms universitet:

  • Foto: Jens-Olof Lasthein, Niklas Björling, Viktor Gårdsäter, Michael Barón o Victoria Heath/Unsplash Matnyttigt i lunchtid – inspiration varje onsdag 2021-01-21 Vill du ha koll på läget? Varje onsdag i lunchtid, kl. 12.15-12.45, bjuder Studentavdelningen på en rad olika informations- och inspirationsföreläsningar.
  • Foto: kasto80/Mostphotos Webbaserad undervisning hela våren 2021-01-21 Med anledning av coronapandemin kommer undervisningen vid Institutionen för språkdidaktik att vara webbaserad under hela vårterminen 2021.
  • Ny bok undersöker lärandet av tredjespråk 2020-12-17 I en ny antologi om tredjespråksinlärning bidrar forskare från olika håll i världen med sina kunskaper om flerspråkighet och språkinlärning. Redaktörer är Camilla Bardel och Laura Sánchez vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
  • Foto: Mitt Livs Val Ta chansen och anmäl dig som studiementor 2020-12-10 I Mitt Livs Vals mentorprogram blir du som student på Stockholms universitet matchad med en nyanländ eller ensamkommande ungdom mellan 16 till 20 år och som pluggar på gymnasiet.
  • Astri Muren, vicerektor och ordförande för VFU-kollegiet vid Stockholms universitet. De allra flesta genomför VFU under pandemin 2020-12-08 Intervju med Astri Muren, vicerektor och ordförande för VFU-kollegiet vid Stockholms universitet.
  • Foto: Maria Sbytova/Mostphotos. Distansundervisning i gymnasiet kräver tydliga ramar 2020-12-07 Gymnasieelever som får undervisning på distans behöver tydliga ramar för att bättre kunna hantera den plötsliga friheten. Det visar en hittills opublicerad studie om gymnasieelevers upplevelser av distansundervisning.
  • Så formas framtidens undervisning om sex och relationer 2020-11-10 Ett nystartat forskningsprojekt ska ta reda på hur undervisningen om sex och relationer går till, vilka utmaningar som finns och hur den kan stärkas.
  • Många elever känner oro att prata engelska 2020-10-13 Närmare en femtedel av eleverna i låg- och mellanstadiet lider av talängslan under engelsklektionerna, visar en ny avhandling. Det går stick i stäv med målet att skapa tilltro till den egna förmågan att kommunicera.
  • Betyg sätts på ojämlika grunder 2020-10-13 Både högpresterande elever i engelsktalande skolor och nyanlända elever bedöms och betygsätts på orättvisa grunder. Det visar en omfattande studie av lärares syn på hur de gör när de bedömer sina elever.
  • Hårt arbete att vänskapa på högstadiet 2020-09-23 Att ha kompisar är meningen med skolan, tycker ungdomarna i en ny avhandling. Samtidigt som skolarbetet kräver uppmärksamhet, är vänskapande ett hårt arbete som pockar på tid och energi. – Vi vuxna behöver bli mer lyhörda för hur sociala relationer görs i skolan, säger forskaren Lina Lundström.

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: info@isd.su.se

För studentärenden kontakta:
Utbildningsadministration

institutionsledning

Prefekt
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Ställföreträdande prefekt
Tore Nilsson
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736