Nyheter

Nyheter

Nyheter från Institutionen för språkdidaktik samt ett urval av nyheter från Stockholms universitet:

  • Nyanlända elever med begränsad skolbakgrund behöver individuellt pedagogiskt stöd i kombination med social samvaro med andra elever, visar studien. Varken förberedelseklass eller vanlig klass är bra för alla nyanlända 2021-01-26 Nyanlända elever kan gå i förberedelseklass eller i ordinarie klass från början. Men ingen av modellerna skapar i sig självt goda villkor för varje elev. Det visar en studie av två skolor som har organiserat undervisningen för nyanlända elever på olika sätt.
  • Foto: Jens-Olof Lasthein, Niklas Björling, Viktor Gårdsäter, Michael Barón o Victoria Heath/Unsplash Matnyttigt i lunchtid – inspiration varje onsdag 2021-01-21 Vill du ha koll på läget? Varje onsdag i lunchtid, kl. 12.15-12.45, bjuder Studentavdelningen på en rad olika informations- och inspirationsföreläsningar.
  • Foto: kasto80/Mostphotos Webbaserad undervisning hela våren 2021-01-21 Med anledning av coronapandemin kommer undervisningen vid Institutionen för språkdidaktik att vara webbaserad under hela vårterminen 2021.
  • Ny bok undersöker lärandet av tredjespråk 2020-12-17 I en ny antologi om tredjespråksinlärning bidrar forskare från olika håll i världen. Redaktörer är Camilla Bardel och Laura Sánchez vid Institutionen för språkdidaktik.
  • Foto: Mitt Livs Val Ta chansen och anmäl dig som studiementor 2020-12-10 I Mitt Livs Vals mentorprogram blir du som student på Stockholms universitet matchad med en nyanländ eller ensamkommande ungdom mellan 16 till 20 år och som pluggar på gymnasiet.
  • Astri Muren, vicerektor och ordförande för VFU-kollegiet vid Stockholms universitet. De allra flesta genomför VFU under pandemin 2020-12-08 Intervju med Astri Muren, vicerektor och ordförande för VFU-kollegiet vid Stockholms universitet.
  • Foto: Maria Sbytova/Mostphotos. Distansundervisning i gymnasiet kräver tydliga ramar 2020-12-07 Gymnasieelever som får undervisning på distans behöver tydliga ramar för att bättre kunna hantera den plötsliga friheten. Det visar en hittills opublicerad studie om gymnasieelevers upplevelser av distansundervisning.
  • Så formas framtidens undervisning om sex och relationer 2020-11-10 Ett nystartat forskningsprojekt ska ta reda på hur undervisningen om sex och relationer går till, vilka utmaningar som finns och hur den kan stärkas.
  • Många elever känner oro att prata engelska 2020-10-13 Närmare en femtedel av eleverna i låg- och mellanstadiet lider av talängslan under engelsklektionerna, visar en ny avhandling. Det går stick i stäv med målet att skapa tilltro till den egna förmågan att kommunicera.
  • Betyg sätts på ojämlika grunder 2020-10-13 Både högpresterande elever i engelsktalande skolor och nyanlända elever bedöms och betygsätts på orättvisa grunder. Det visar en omfattande studie av lärares syn på hur de gör när de bedömer sina elever.

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: info@isd.su.se

För studentärenden kontakta:
Utbildningsadministration

institutionsledning

Prefekt
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Ställföreträdande prefekt
Tore Nilsson
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736