Lärarna Revan Hana och Evan Albadry vet hur det är i skolan både i Irak och i Sverige. Aina Bigestans har forskat om detta. Foto: Ronnie Ritterland / Sveriges Radio
Lärarna Revan Hana och Evan Albadry vet hur det är i skolan både i Irak och i Sverige. Aina Bigestans har forskat om detta. Foto: Ronnie Ritterland/Sveriges Radio


I januari 2015 disputerade Aina Bigestans, forskare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, med sin avhandling Utmaningar och möjligheter för utländska lärare som återinträder i yrkeslivet i svensk skola.

I avhandlingsprojektet har Aina Bigestans undersökt de erfarenheter som gjorts av utländska lärare som efter språkstudier och kompletterande lärarutbildning börjat arbeta som behöriga förskollärare, klasslärare och ämneslärare i det svenska skolsystemet.

Två viktiga frågor i avhandlingen är vilka utmaningar det innebär för dessa lärare att delta i skolans praktikgemenskaper och att i yrkeslivet kommunicera på sitt andraspråk. Men uppmärksamhet har också riktats mot hur lärarna hanterat de utmaningar de mött och vilka resurser de kunnat göra bruk av för att positionera sig som professionella lärare.

Medverkar i Nordegren & Epstein i P1

Sveriges Radios program Nordegren & Epstein i P1 har under några månader handlat mycket om integration och den 11 februari medverkade Aina Bigestans i programmet, tillsammans med lärarna Revan Hana och Evan Albadry, som båda har erfarenhet av att jobba i såväl irakisk som svensk skola.

► Lyssna på programmet: Att vara lärare i Sverige vs Irak
     (22:00 in i programmet)
 

► Läs mer om Aina Bigestans avhandling:
     "Ta tillvara utländska lärares erfarenheter"  (Skolvärlden 2015-01-26)
     Krävande vardag för invandrad lärare  (Svenska Dagbladet 2015-01-31)
     Så upplever utländska lärare sitt yrke i den svenska skolan
     (Pressmeddelande Stockholms universitet 2015-02-09)