Anna-Maija Norberg
Anna-Maija Norberg

Anna-Maija Norbergs förhoppning är att hennes forskning ska leda till en bättre förståelse för komplexiteten i relationen mellan undervisning och bedömning.

I en intervju på Pedagog Stockholm berättar hon om varför hon började forska:

- Mitt intresse bottnar nog i kombinationen mellan intresset för svenskämnet och svårigheten att nå alla. Och behovet av att utveckla undervisningen i en ny tid med snabbt ändrade förutsättningar.

Anna-Maijas avhandling handlar om skrivundervisning och bedömning i ämnet svenska på högstadiet. Syftet är att undersöka relationen mellan undervisning, formativ bedömning och summativ bedömning. Jag genomförde en klassrumsstudie hösten 2011 och våren 2012 och är nu mitt i analysprocessen. Preliminära resultat visar att "minibedömningar" i undervisningen understödjer den summativa bedömningen.

 

-----------------

► Läs hela intervjun på Pedagog Stockholm:
"Kanske kan min studie vara en pusselbit"