Bild: iStock
 

Torsdag 5 december 2019 öppnade ett lite annorlunda symposium vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Symposiet hålls nämligen helt online och asynkront och är öppet för alla intresserade. Det innebär heller inga resor och är därför ett helt miljövänligt symposium.

Det är professor Una Cunningham som för femte gången arrangerar symposiet International Transmission of Minority Languages (ITML5), tillsammans med sin kollega professor Jeanette King vid University of Canterbury i Nya Zeeland. Årets tema är Language, Culture and Ethnicity in Indigenous and Migrant Languages.

Una Cunningham var 2013-2017 anställd som docent i språkinlärning och språkdidaktik vid University of Canterbury. När hon nu återvänt till Sverige och Stockholms universitet fortsätter samarbetet med kollegorna i Nya Zeeland genom olika forskningsprojekt.

Särskilt fokus på ursprungsspråk

FN har utsett 2019 till det internationella året för världens ursprungsspråk och symposiet ITML5 lägger därför särskild vikt vid just ursprungsspråk.

Överföring av ursprungsspråk mellan generationer sker där majoritetskulturen erbjuder ett dominant sociopolitiskt landskap som inte alltid befrämjar en tvåspråkig barnuppfostran.

Föräldrar baserar ofta sina beslut om familjens språkpolicy på hur de upplever barnens behov inom kultur, identitet och etnicitet, både från den dominerande språkmiljön och från en minoritetskontext. Om inte minoritetsspråket har en stark ställning (som engelska) innebär spänningarna mellan dessa olika aspekter en utmaning för föräldrar som väljer en tvåspråkig uppfostran.

Symposiets presentationer är tillgängliga på webben och där får symposiets deltagare sedan kommentera, ställa frågor och diskutera.