► Information till studenter och medarbetare om covid-19

Vad gäller vid Institutionen för språkdidaktik?

Den administrativa personalen vid Institutionen för språkdidaktik arbetar tills vidare hemifrån. Det innebär att det kan ta längre tid än normalt innan de får tillgång till material som du som student vill ta del av.

Studievägledning och utbildningsadministration

Studievägledare och utbildningsadministratörer tar tills vidare inte emot besök.

Dispens, studieuppehåll och tillgodoräknanden

Om du behöver ansöka om dispens, studieuppehåll eller tillgodoräknande:

Tentor

Om möjligt kommer tentor att distribueras digitalt.

Undervisning

Seminarier, föreläsningar och grupparbeten genomförs i möjligaste mån online.

VFU

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå, men det kan finnas flera skäl till att du inte kan fullfölja din verksamhetsförlagda utbildning som det var tänkt. På Lärarutbildningsportalen kan du läsa mer om vad som gäller: