Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Integration är svårt, men inom skolsystemets ramar brukar man tänka att det finns goda möjligheter att verka för den, dock verkar det vara svårt även där.

Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet vid Institutionen för språkdidaktik, och Jenny Nilsson, doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, visar i en studie av 22 elever som gått i förberedelseklass hur övergången från förberedelseklass till vanlig klass i grundskolan kan vara väldigt påfrestande. De tar sikte på frågan om hur nyanlända uppfattar lärandemiljön i förberedelseklass jämfört med vanlig klass.

Ett första resultat är att eleverna inte uppfattar ämnen i sig som svåra, men att de däremot har svårt att förstå ämnesspecifika begrepp. Även mer vardagliga uttryck ställer till problem eftersom läraren än mindre tänker på att förklara sådana. Detta är som tydligast i de vanliga klasserna i den kommun som har minst vana vid att förhålla sig till flerspråkiga elever.

Ett andra resultat handlar om förstaspråket som stöd då man lär sig ett andraspråk. För alla tre undersökta skolor förekommer sådant stöd mest i förberedelseklassen för att i den vanliga klassen minska eller vara helt frånvarande. I de vanliga klasserna lyder tvärtom den rätt vanliga devisen "här är det svenska som gäller"; en devis som också leder till att läraren uppfattar andraspråkstalaren som "en som inte förstår" - varken språk eller innehåll.

Artikelförfattarna belyser också hur denna devis till stor del bottnar i lärares okunskap om flerspråkigheten som en resurs; det finns en utbredd omedvetenhet om att förstaspråket faktiskt stöttar lärandet av ett andra språk.

 

-----------------

► Läs om studien i en artikel på Skolverkets webbplats:
Steget från förberedelseklass en utmaning för nyanlända