Språkstudion är en fristående enhet med egen budget, som organisatoriskt tillhör Institutionen för språkdidaktik men har sitt uppdrag direkt från Humanistiska fakulteten.

På 60-talet fanns idén om att språkundervisningen vid Stockholms universitet behövde tekniskt stöd. Det var för dyrt för varje institution att ha egna ställen där studenterna kunde ta del av filmer, radio och annat material på olika språk, så därför gick institutionerna ihop och startade Lärostudion, som det hette då.

Christine Ericsdotter Nordgren. Foto: Jonas Collin

Sedan några år är Christine Ericsdotter Nordgren föreståndare för Språkstudion. Hon förklarar enhetens uppdrag:

- Vi sköter en liten men viktig del av infrastrukturen för språklärare och språkstudenter, och har en dialog med språkinstitutionerna om vad de behöver. Om exempelvis en lärare vill använda ett visst läromedel i undervisningen så kan ljudfilerna finnas på Språkstudion, eftersom det då blir lättare att skapa övningar, och så kan studenterna jobba med materialet här i våra datorsalar.

- Vi hjälper också institutionerna att framställa eget material, som studenterna använder för att träna på språk. Det kan vara video eller ljud. Till exempel spelar vi in tal som tolkar ska översätta i realtid inom tolkutbildningen, eller korta författarintervjuer på målspråket, eller introduktionsfilmer som ska peppa inför en ny delkurs. Vi anpassar vår insats efter lärarens eller forskarens önskemål, vissa gillar att redigera själva och andra vill få ett färdigt paket levererat, säger Christine.

Innan internet

Just nu håller Språkstudion på med en större gallring av gammalt språkmaterial som finns på rullband och videokassetter.

- Det är fascinerande att gå igenom vårt arkiv så, fortsätter Christine Ericsdotter Nordgren. Jag kan känna en oerhörd respekt för hur språklärarna jobbade förr. Hur de satt och läste in texter och hur de spelade in från radio. Det var en helt annan sak att skapa en språkmiljö då, innan internet.

På den tiden var Språkstudion mest ett servicecenter, men idag har de helt andra möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. Bland annat anordnar de en hel del språk- och kulturutvecklande evenemang, ofta i samarbete med språkinstitutionerna. Det kan vara författarträffar på olika språk, eller diskussioner om modersmålsundervisning och språkstrategier för Sverige, eller att muntligt berättande i olika kulturer uppmärksammas.

- De här eventen är öppna för alla och det är för att vi vill verka allmänt språkbefrämjande. Språk är ju inte ihåligt, utan man behöver veta någonting om ett lands kultur också för att kunna använda språket, påpekar Christine.

Socialt fenomen

Språkstudion driver också de populära språkcaféerna, som är gratis och öppna för alla studenter och anställda vid Stockholms universitet. Den verksamheten har expanderat kraftigt de senaste åren och idag finns caféer för drygt 30 språk, inklusive skapade språk som klingon och esperanto.

Språkstudion vill verka allmänt språkbefrämjande, och det gör de bland annat genom sina populära språkcaféer. Foto: Språkstudion
 

- Språkcaféerna har blivit härliga mötesplatser, ett socialt fenomen, säger Christine Ericsdotter Nordgren. Det kommer inte lika många besökare till alla caféer, men de som kommer är väldigt glada att de finns! I utvärderingarna skriver våra utländska studenter: "Det här var det enda stället där jag träffade svenskar och jag fick jättemånga kompisar." Sådant blir man verkligen glad av att läsa.

Orientation Day är den viktigaste dagen på året för Språkstudion. Då är alla medarbetare inkallade - och extra glada - för det är då språkkoordinatorerna ska värvas, de som sedan håller i språkcaféerna. Christine vill belysa Språkstudions ambition med caféerna:

- Om vi hade fått ett formellt uppdrag att anordna språkcaféer hade vi antagligen bara kunnat ge plats åt de språk som det undervisas i på universitetet, eller hur? Men jag tänker tvärtom: Det är väl coolt om någon vill lära sig lite bengaliska här? Den kanske ska på utbyte till Indien, eller har varit där och lärt sig en massa? Tack vare att vi kunde ta eget initiativ till caféerna har vi nu en härlig mångfald av oväntade språk på schemat!

- Det som är spännande med Språkstudion är just att vi har så många målgrupper. Vi finns ju till för studenter, lärare, forskare, administratörer... ja, för alla vid universitetet som på ett eller annat sätt jobbar med språk, sammanfattar Christine Ericsdotter Nordgren.