Vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, kan du fortbilda dig i språkdidaktisk forskning. Gör en sen anmälan till höstens kurser. Anmäl dig senast 15 oktober. Foto: Eva Dalin
 

Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning – US530F

(7.5 hp, avancerad nivå)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde, eller lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 högskolepoäng i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Svenska 3 och Engelska 6 krävs.

► Anmäl dig senast 15 oktober.

Kursen vänder sig till dig som vill bredda din kunskap om språkdidaktik. Vi tar upp språkdidaktisk teoribildning och går igenom metoder som används för datainsamling och analys i språkdidaktisk forskning. Vi diskuterar också hur forskningen kan tillämpas pedagogiskt. Kursens fokus ligger på undervisning och inlärning av främmande språk samt hur språklärare och elever kan tänka kring dessa frågor.

  • Kursen går på halvfart.
  • Start den 2 november och avslut den 17 januari.
  • Seminarieschema.

På grund av läget med coronapandemin har Institutionen för språkdidaktik webbaserad undervisning under hela höstterminen 2020.

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv – US531F

(7.5 hp, avancerad nivå)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde, eller lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 högskolepoäng i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Svenska 3 och Engelska 6 krävs.

► Anmäl dig senast 15 oktober.

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap om litteracitet med särskild inriktning på andraspråksinlärare. Vad säger forskningen om litteracitet hos andraspråksinlärare i olika sammanhang? I den här kursen fokuserar vi på litteracitet ur ett sociokulturellt och ekologiskt perspektiv och kopplar det till frågor om identitet och makt. Vi talar även om multimodala aspekter på litteracitet, samt om hur språk och litteracitet relaterar sig till barns och ungas kunskapsutveckling i skolämnena när de lär sig på ett andraspråk.

  • Kursen går på halvfart.
  • Start den 2 november och avslut den 17 januari.
  • Seminarieschema.

På grund av läget med coronapandemin har Institutionen för språkdidaktik webbaserad undervisning under hela höstterminen 2020.