Sverigedemokraterna gick framåt i valet 2018 och skånska Hörby är en av de kommuner där partiet tagit makten. Bland det första man gjorde var att halvera anslaget till modersmålsundervisningen. Kommunstyrelsens ordförande i Höör säger att nedskärningen handlar om en besparing och inte om ideologi.

Sveriges Radios program Skolministeriet åkte till Höör för att ta reda på mer. Där träffar de bland annat en modersmålslärare och en skolrektor och får höra deras olika infallsvinklar:

Modersmålsläraren poängterar att det inte bara handlar om att lära ut ett språk. För elever som är nyanlända i Sverige har modersmålsläraren en större roll i skolarbetet, bland annat med att bedöma hur mycket eleven redan kan.

Rektorn i sin tur menar att Sverigedemokraternas besparing inte går att genomföra utan att bryta mot skollagen. Där står det att om det finns minst fem elever i ett och samma språk så är skolan skyldig att anordna modersmålsundervisning och att de elever som behöver studiehandlening på sitt modersmål ska ha tillgång till detta.

Vad säger forskningen?

Vad säger då forskningen om modersmålsundervisningen? Finns det en konflikt med inlärning av svenska eller kan undervisning i modersmål rentav stärka inlärningen i andra ämnen?

Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

För att bringa reda i det söker Skolministeriet upp Christina Hedman, som är professor i svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Hon får redogöra för aktuell forskning och säger bland annat att det är klarlagt att modersmålsundervisningen inte stör inlärningen av svenska. Hon slår även hål på myten att nyanlända elever inte lär sig svenska ordentligt i skolan:

- Vi har ett samhälle där nästan all undervisning i grund- och gymnasieskolan sker på svenska. I barnens värld tar alltså svenskan över, det sker ett språkbyte. Det finns de som tror att eleverna bara pratar sitt modersmål hemma, att de aldrig pratar någon svenska, men i själva verket är det så att de har slagit över och svenskan har blivit deras starkare språk. Det är väldigt svårt att utveckla ett minoritetsspråk i en miljö där det finns ett majoritetsspråk. Så i den miljön behöver modersmålet stöd.
 

► Lyssna till hela programmet på UR Play:
Skolministeriet: Hörby, SD och modersmålsundervisningen

Christina Hedman kommer in i programmet efter cirka 20 minuter.