Erik Cardelús, doktorand i utbildningsvetenskap vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
Erik Cardelús, doktorand i utbildningsvetenskap vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

" I dagens skoldebatt har talet om att höja läraryrkets status sedan länge växt sig starkt. Såväl gårdagens utbildningsminister Jan Björklund som dagens utbildningsminister Gustav Fridolin har upprepat detta som en förutsättning för att lyfta den svenska skolan ur dess problematiska läge. Speciellt viktigt anses det vara att höja dagens låga söktryck till lärarutbildningarna, för att på så sätt locka fler skickliga och akademiskt högpresterande personer i läraryrket och bana väg för skolutveckling.

/.../

Så vad kan vi göra för att få fler att söka sig till lärarbanan och därmed få in fler skickliga lärare?

För det första är det tydligt att det som har gjorts inte räcker. Att förbättra villkoren för enstaka karriärlärare utgör möjligen en dellösning, men risken är denna individuellt inriktade punktinsats inte höjer statusen för yrket generellt, utan snarare skapar friktion bland det flertal lärare som fortfarande arbetar till jämförelsevis låga löner. Det är ju trots allt en hel yrkeskår som ska lyftas, om vi menar allvar.

För det andra kan man fråga sig om enbart dessa individ- och lönecentrerade reformer är tillräckliga, om höjd lön är allt. Här behövs sannolikt ett bredare perspektiv på vad som kan höja yrkets status liksom organisationsutveckling. "

---------------------

► Läs hela debattinlägget på SvD Opinion 2015-02-10:
    Satsning på karriärlärare lyfter inte yrket

    Replik av Christer Nylander, Folkpartiet 2015-02-12:
    Karriärtjänster ger lärare högre status