Hülya Basaran och Anna Kaya. Foto Bo Helmersson.
Hülya Basaran och Anna Kaya. Foto Bo Helmersson.
 

Hülya Basaran arbetar som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk på Högskolan Väst och Anna Kaya är lärare i svenska som andraspråk och arbetar vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Juryn för lärarpriset Guldäpplet utsåg dem till mottagare av Guldäpple-juryns särskilda pris 2016. Juryns motivering till priset lyder "Anna Kaya och Hülya Basaran har båda, var för sig, förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala nycklar".

Priset delades ut på Skolforum den 31 oktober.

De båda pristagarna intervjuas i Skolvärlden:

Hülya Basaran vill se det som att hon och Anna Kaya kombinerar en ökad digital mångfald med elevernas mångfald för att jobba språkutvecklande.

- Vårt sätt att arbeta i klassrummet och hur vi har använt oss av digitala resurser och internet i det språkutvecklande arbetet har uppmärksammats nationellt genom sociala medier. Det känns overkligt och väldigt spännande, säger Hülya Basaran.

/.../

Idag ska alla lärare i alla ämnen arbeta språkutvecklande och nyanlända elever ska få undervisning i alla ämnen redan från början. Anna Kaya och Hülya Basaran har valt att använda digitala medier i det arbetet.

- Nyanlända elever behöver utveckla språk och ämneskunskaper parallellt, de har inte tid att lära sig svenska först och utveckla kunskaper sedan. Eftersom man lär bäst på ett språk man behärskar är det viktigt att vi drar nytta av elevernas modersmål som resurs i undervisningen.

- Om jag ska undervisa om vattnets kretslopp, och vi inte pratar samma språk, måste eleverna ändå få möjlighet att använda sitt starkaste språk, säger Anna Kaya.
 

► Läs hela intervjun i Skolvärlden:
     Så lyfter de undervisning för nyanlända