Till Möllevångsskolan i Malmö kom 60 nyanlända elever bara förra året. Bruksskolan i Höganäs har cirka tio totalt. Vilken skillnad gör det för barnen som kommer? Båda skolorna är överens - det finns fördelar och nackdelar både med många och få nyanlända på en skola.

Från svenska till arabiska. Abed Khalil översätter vad läraren säger åt Abdullah al-Yosef och Mayar al-Kilani på Möllevångsskolan i Malmö. Bild: Peter Frennesson
Från svenska till arabiska. Abed Khalil översätter vad läraren säger åt Abdullah al-Yosef och Mayar al-Kilani på Möllevångsskolan i Malmö. Bild: Peter Frennesson

- Vi är bättre förberedda på att ta emot nyanlända. Vi har kompetensen och språktänket. Och kommer det en ny elev från Syrien finns det andra som pratar samma språk. Han står inte ensam på skolgården; han får kompisar direkt, säger Tina Bång, förstelärare och ansvarig för gruppen av lärare i svenska som andraspråk på Möllevångsskolan i Malmö.

- Den stora fördelen här är språket. De tvingas använda svenska mer. De ser också de svenska sederna och hur svenskar gör. Det säger sig själv att det ger en snabbare integration, säger Gustaf Rodhe, lärare på Bruksskolan i Höganäs.

...

Anna Kaya.
Anna Kaya.

Vilken är då den idealiska situationen för en elev som kommer ny till en svensk skola? Vad är viktigt för att den ska lära sig språket, kunna följa med i skolämnena och lyckas i den svenska skolan? Den frågan får Anna Kaya svara på. Hon är lärare i svenska som andraspråk och arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Svaret är att den nyanlända eleven får ett respektfullt och nyfiket bemötande där skolans personal tar reda på vem eleven är, vilka kunskaper den har med sig, och på vilket sätt den är van att lära, menar Anna Kaya.

- Det måste också till att eleven får kvalificerad undervisning i modersmålet, svenska som andraspråk, studiehandledning på modersmålet och ämnesundervisning i alla ämnen redan från början. Det kräver också en skola där all personal har kunskap om nyanländas lärande, säger hon.
 

► Läs hela artikeln i Sydsvenskan:
     Så lär sig nyanlända mest i skolan