Barbro Westlund. Foto: Karlstads universitet
Barbro Westlund. (Foto från Konferens om läsutveckling, Karlstads universitet, oktober 2013.)

Barbro Westlund är lärarutbildare vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Hon disputerade den 12 december 2013 med avhandlingen "Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår".

I en debattartikel på DN Debatt/Nätextra den 13 december 2013 lyfter hon fram några orsaker som kan ha bidragit till svaga läsförståelseresultat i Sverige:

"Vad som är problemen i den svenska skolan och hur den svenska skolan ska förändras har blivit en av de riktigt heta debattfrågorna i Sverige. Särskilt efter PIRLS-resultaten i december 2012 och Pisa-resultaten i december 2013, som båda visade en stark negativ utveckling för svenska elevers resultat i läsförståelse, det vill säga både för elever i fjärde skolåret och för 15-åringar. Många inlägg är viktiga och insiktsfulla, men min uppfattning är att betydelsen av vad som sker i själva undervisningen inte diskuterats tillräckligt.

Jag dristar mig till att, mot bakgrund av en jämförelse med Kanada, som har signifikant bättre resultat än Sverige i alla internationella kunskapsmätningar, i fem punkter sammanfatta några orsaker som kan ha bidragit till svaga läsförståelseresultat i Sverige. Dessa har inte tillräckligt lyfts fram i den skolpolitiska debatten."

-----------------

► Läs hela artikeln på DN Debatt/Nätextra:
”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras”

 

► Fler artiklar och program där Barbro Westlund medverkar:
"Läsförståelsestrategier får inte bli en receptbok"
Skolvärlden, 3 januari 2014

Alla lärares ansvar att lära elever läsa
P4 Kronoberg, 6 januari 2014

Canadian school pupils beat Swedes in reading
Sveriges Radio International, Radio Sweden, 7 januari 2014