Yvonne Hallesson
Yvonne Hallesson

De svenska elevernas resultat i läsförståelse har de senaste åren sjunkit i bland annat PIRLS- och PISA-undersökningar. Yvonne Hallesson vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, ville ta reda på om mer samtal om sakprosatexter kan förbättra elevernas läsförståelse. Resultatet av studien redovisas i doktorsavhandlingen Textsamtal som lässtöttande aktivitet: Fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning.

- Det förvånade mig att lärarna inte pratade mer om ämnestexterna med eleverna. I fallstudierna visade det sig att lärarna föreläste om innehållet eller lät eleverna läsa texterna på egen hand, men de var inte med i textarbetet. Jag hade tänkt mig att det skulle vara mer stöttning i själva textarbetet, säger Yvonne Hallesson.

Yvonne menar att stöttning är nödvändigt för att eleverna ska förstå texterna. Till exempel kan de ha i uppgift att hjälpa varandra komma fram till gemensamma svar. Läraren bör enligt forskaren förbereda eleverna på texten, förklara begrepp och ge bakgrundskunskaper om händelser och aktörer, men också ge stöttning konsekvent under läsningen.

-----------------

► Läs om Yvonne Hallessons avhandling:
    Så höjs läsförståelsen
(Skolvärlden 2015-05-25)
    Så kan textsamtal bli stöd för lärandet
    (Pressmeddelande Stockholms universitet 2015-05-25)