Bakom bokhyllan är Stockholms universitetsbiblioteks podd där du möter studenter och andra på universitetet i nya, aktuella teman för varje avsnitt.

I det trettonde avsnittet träffar du två experter i självständigt arbete, Katarina Rejman och Ylva Falk, som ansvarar för kurserna i självständigt arbete vid Institutionen för språkdidaktik. De är också utsedda till Pedagogiska ambassadörer 2019 och ska i det projektet jobba med att vidareutveckla lärarstudenternas kurser i självständigt arbete. I poddavsnitt #13 möter du också bibliotekarie Emil Erixon, som undervisar i hur man söker och värderar källor.

Bakom bokhyllan #13 – Kom igång med uppsatsen

Det är svårt att skriva ett självständigt arbete. Det kräver att du förstår komplicerade akademiska begrepp, är kreativ nog att komma på ett ämne, samt orkar ta dig i mål i tid. Men hjälp finns att få! Börja med att lyssna på den här podden: