Pia Anderson. Foto: Klas-Göran Sannerman
Pia Visén. Foto: Klas-Göran Sannerman

Pia Visén (fd Anderson), som planerar att vara klar med sin doktorsavhandling till sommaren 2015, kommenterar i tidningen Ljusnan besöket i Singapore:

- Det var ett väldigt intressant besök. Jag lärde mig väldigt mycket. Det finns en hel del som vi kan ta vara på, även om det inte går att köpa det rakt av. Men jag var klart imponerad. De har kommit långt i sin forskning, säger Pia Visén.

Gruppen fick göra studiebesök, såg hur lärarfortbildningen går till i Singapore och fick närmare information om den forskning som pågår om läsförståelse och textläsning.

Man kan bland annat se att minskar man gapet genom ökad läsförståelse mellan de elever som är högpresterande och de elever som är lågpresterande, så går det bättre för alla.

När det gäller Reading to learn får lärarna lära sig en pedagogik som går ut på att alla elever ska kunna utveckla både sin läs- och skrivförmåga för att bli bättre i olika skolämnen.

 

-----------------

► Läs hela artikeln i tidningen Ljusnan:
Pia föreläste i Singapore