ASL (Att Skriva sig till Läsning) är en läsmetod som utformades av den norske pedagogen Arne Trageton i början på 2000-talet då han följde 14 klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland. Han kom fram till att klasserna som skrev på dator skrev bättre och längre texter än de som skrev för hand. Metoden började anammas av svenska lärare och pedagoger åren efter och i takt med att digitala arbetsmetoder och digital kompetens har fått större utrymme i läroplaner så är det en metod i tiden.

Istället för papper och penna används läsplatta för att skriva. Foto: Åsa Karlsson, SR.
 

/.../

Men kritiken mot ASL har vuxit sig stark, både för att barn med svårigheter att lära sig läsa och skriva inte får en ordentlig läs- och skrivkunskap och för att metoden inte är vetenskapligt belagd.

Barbro Westlund, som är lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och undervisar på lärarprogrammet, har skrivit flera böcker om läs- och skrivinlärning och innan dess arbetat som lågstadielärare i över 25 år:

Barbro Westlund. Foto: Åsa Karlsson, SR.

- Det finns väldigt mycket forskning som tyder på att det är viktigt för små barn att befästa rörelsen av en bokstav i handen, det sätter spår i handen så att bokstäverna fastnar. Och när man då trycker på knappar i den första skrivinlärningen då får man inte det rörelsemönstret.

► Läs och lyssna till hela intervjun i Studio Ett:
Omstridd läsmetod får kritik från forskare