Den nya varianten av programmet omfattar 240 högskolepoäng, fyra års heltidsstudier, och ger behörighet i två skolämnen. Till höstterminen 2018 planeras programstart med åtta möjliga ämneskombinationer, där Institutionen för språkdidaktik har ansvar för de fyra kombinationer som har språk som ingångsämne. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik har programansvar för övriga fyra kombinationer.

Den nya utbildningen är en termin kortare än föregående 7-9-utbildning och ger djupare ämneskunskaper i andraämnet. Liksom tidigare ingår, förutom ämnesstudier, 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) samt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För utbildningsplan och studiegång, se programmets webbsida: Utbildningsgång Ämneslärarprogram språk, årskurs 7-9 - antagen fr.o.m. HT18

Ansökningsperioden är 15 mars-16 april och ansökan görs via antagning.se.