En ny lärarutbildningsguide har lanserats på Studera.nu. Guiden ger dig en överblick över de olika vägar som leder till lärar-och förskolläraryrket.

UHR (Universitets- och högskolerådet) har ett regeringsuppdrag tillsammans med Skolverket som innebär att tydliggöra vägarna in i lärar- och förskolläraryrkena. Syftet med den nya lärarutbildningsguiden är att öka kännedomen om vilka vägar som leder till läraryrken samt underlätta för sökande att hitta relevant information. I förstudien har lärarstudenter, yrkesverksamma lärare samt lärare med utländsk examen intervjuats för att anpassa guiden efter målgruppens behov och önskemål.

Ökad kännedom om kortare utbildningsalternativ

Eftersom behovet av lärare är stort är målet att under 2019 öka kännedomen om de kortare utbildningsalternativen:

Lärarkompass ska hjälpa besökaren

Som besökare hittar du information om både de reguljära och de kompletterande utbildningsvägarna. I guiden kan du även testa dig i lärarkompassen, och få förslag på lämpliga utbildningsvägar.