Denna kompetensutvecklingssatsning är beställd av Skolverket och är en vidareutveckling av kurserna Nyanländas lärande och Undervisa nyanlända elever.

Nyanlända elevers skolframgång är en kompetensutveckling för arbetsgrupper som arbetar med nyanlända elever och som tillhör samma huvudman eller skolenhet. Utbildningen syftar till att stärka skolornas förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever.

Utveckla ert teamarbete kring nyanlända

Jenny Rosén, kursansvarig lärare
Jenny Rosén, kursansvarig lärare

Kursansvarig lärare är Jenny Rosén, universitetslektor i språkdidaktik med inriktning svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik. Hon säger så här om kursen:

- Kursen ger en möjlighet för dig och dina kollegor att tillsammans utveckla ert arbete med mottagande och undervisning av nyanlända elever. Att läsa kursen tillsammans som ett team bidrar till att ni tillsammans kan diskutera innehållet och arbeta med det i relation till era pedagogiska praktiker.

Om du har frågor om kompetensutvecklingens innehåll och upplägg så är det Jenny som kan svara på dessa. Du når henne på e-postadress: jenny.rosen@isd.su.se

Start efter höstlovet

  • Kursen startar hösten 2017, efter höstlovet, och sträcker sig fram till sommaren 2018.
  • Skolledare anmäler sina personalteam (minst 2 deltagare) till utbildningen.
  • Sista anmälningsdag är den 8 oktober 2017.

Läs mer om kompetensutvecklingssatsningen:

Nyanlända elevers skolframgång, 7.5 hp