Camilla Bardel och Elisabeth Zetterholm.
Camilla Bardel och Elisabeth Zetterholm.

Höstterminen 2018 kommer Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet att starta en ny forskarskola för lärarutbildare. Lärare inom lärarutbildningen erbjuds forskarstudier vid ett fyraårigt forskningsprogram med inriktning mot språkdidaktik. Temat är svenska och engelska i ett flerspråkighetsperspektiv. Språklärande, språkundervisning och språklig bedömning ska utforskas mot bakgrund av kontextuella, individuella och språkrelaterade faktorer (se forskningsplan).

Forskningsprogrammet koordineras av Stockholms universitet i samarbete med Göteborgs universitet och Umeå universitet. Dessa tre universitetsmiljöer utgör ett viktigt nätverk för språklärarutbildning och forskning om språkdidaktik. Forskarskolans doktorander kommer att följa forskarutbildning vid något av dessa universitet, vid Stockholms universitet i Språkdidaktik, vid Göteborgs universitet i Ämnesdidaktik, språklig inriktning, och vid Umeå universitet i Språkdidaktik eller i Pedagogiskt arbete. För allmän och särskild behörighet se i övrigt utbildningarnas aktuella studieplaner.

I övrigt kommer de antagna doktoranderna att följa för forskarskolan gemensamma kurser och seminarier. Internationella experter inom området kommer att delta som biträdande handledare, lärare och medverkande forskare.

Huvudansvarig för forskarskolan och koordinator är professor Camilla Bardel och biträdande koordinator är docent Elisabeth Zetterholm, båda vid Institutionen för språkdidaktik.

Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning - forskarskola för lärarutbildare

Programmet kommer att fokusera på två övergripande frågor:

  • Vilka är tillgångarna och utmaningarna när det gäller lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska i ett flerspråkigt samhälle och en flerspråkig skola?
  • Hur verkar skolan i sitt utbildningsuppdrag när det gäller dessa två språk, som används alltmer parallellt med varandra och där flera andra språk dessutom samexisterar?

De forskarstuderande lärarutbildarna, som var och en får följa forskarutbildningen vid något av de tre deltagande universiteten, kommer att arbeta med specifika frågeställningar som relaterar till dessa övergripande frågor.

Antagning sker under våren 2018

Antagning till den nya forskarskolan kommer att ske under vårterminen 2018. Ansökan kan göras mellan 1 februari och 1 mars 2018. Till ansökan ska förutom erforderliga intyg, betyg och uppsatser bifogas en individuell forskningsplan på engelska. Mer detaljerad information kommer att framgå av utlysningstexten som publiceras den 1 februari. Vid frågor, kontakta Camilla Bardel: camilla.bardel@isd.su.se