Pedagogiska priset Årets lärare vid Stockholms universitet delas varje år ut till fyra riktigt bra lärare. Det är studenter och anställda vid universitet som har nominerat kandidater till Årets lärare, och i år nominerades 157 lärare.

Nils Larsson vid Institutionen för språkdidaktik tilldelas Pedagogiska priset Årets lärare 2018.

En av de fyra som får årets pedagogiska pris är Nils Larsson vid Institutionen för språkdidaktik. Han undervisar framför allt de blivande ämneslärarna i svenska, men även till viss del de blivande ämneslärarna i svenska som andraspråk. Nils undervisar både i KPU-utbildningen och i ämneslärarprogrammet vid Stockholms universitet.

Ödmjuk och lyhörd

Juryns motivering till priset lyder:

"Nils utses till årets lärare 2018 för sitt ödmjuka och lyhörda ledarskap, där han visar att han lyssnar på varje student. Han lyckas väcka lust att lära hos studenter som inte har varit studenter på länge och vinnlägger sig om att ta reda på studenternas förväntningar och förkunskaper för att skapa ett så gott lärandeklimat som möjligt.

Genom att skapa pedagogiska situationer där studenterna får erfarenhet av olika pedagogiska tillvägagångssätt samtidigt som de bearbetar ett akademiskt innehåll ger Nils undervisning goda exempel på vad det innebär att arbeta som lärare inte bara i teorin, utan också i praktiken.

Nils sätt att arbeta med demokratiska undervisningsformer där alla får en röst och kan använda informellt skrivande som utgångspunkt för kollaborativt lärande uppskattas mycket av studenterna."

Pedagogiska priset Årets lärare vid Stockholms universitet delas varje år ut till fyra riktigt bra lärare.

Diplom i september

Årets lärare tilldelas en prissumma på 50.000 kronor vardera, vilket ska ge läraren möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till den institution där läraren är verksam.

Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor i samband med promotionshögtiden i september 2018.