Att fyra av fem kommuner tvingas göra nedskärningar får enorma konsekvenser, vilket oroar oss på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), skriver Anna Kaya och Karin Sandwall på Skolvärlden - debatt:

"Bristen på utbildade sva-lärare i svensk skola är ett allvarligt problem. Att ekonomiska nedskärningar ytterligare sänker kvaliteten på undervisningen medför att antalet elever som lämnar grundskolan utan godkända betyg ökar samt att antalet elever som slutför gymnasiestudier minskar.

Barn och elever i Sverige behöver ett starkt svenskt språk för att i framtiden kunna delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Detta förutsätter god tillgång till kompetenta sva-lärare, och övriga lärare, som har goda förutsättningar att bedriva kvalitativ undervisning.

Som det ser ut nu är vi på väg att utbilda barn och unga rakt in i utanförskap. Det är betydligt dyrare för samhället än att idag ge elever den utbildning som de har rätt till."

---------------------

► Läs hela debattartikeln på Skolvärldens webb:
"Vi är på väg att utbilda barn och unga rakt in i utanförskap"