Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Samtliga lärare och skolledare på verksamheterna i Hultsfred ska få lära sig om aktuella teorier och beprövad erfarenhet kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sina respektive ämnen och discipliner. Lärdomarna ska tillämpas i den egna verksamheten redan under kursens gång.

- Vi tror verkligen på det här med att ha en lång tidsperiod och gemensamt innehåll. Kompetensutveckling är tyvärr ofta utspritt med någon föreläsare här och någon annan där. På det här sättet ökar möjligheterna till långsiktig utveckling av undervisningen och förbättrade förutsättningar för elevernas lärande, säger Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).

Utbildningen består av sex träffar med föreläsningar, övningar och samtal. Mellan varje träff får deltagarna i uppgift att implementera de nya kunskaperna i sin praktiska verksamhet och att diskutera detta med sina kollegor. Innehållet fokuserar på undervisning för elever som har svenska som andraspråk, men även elever med svenska som modersmål gynnas av språkutvecklande undervisning.

- Tanken är att alla i verksamheten får ett gemensamt förhållningssätt. Då blir det lättare att tala med varandra om elevernas lärande, och eleverna känner igen bemötandet från ett stadie till nästa.

NC och Hultsfreds kommun har gemensamt jobbat fram upplägget. I det ingår även att personal med utvecklingsansvar, till exempel rektorer och förstelärare, både deltar i den allmänna utbildningen och får en egen utbildning.

-----------------

► Läs om satsningen i Hultsfred:
    Unik satsning på språk i Hultsfred
(Skolvärlden 2015-04-24)
    Stor satsning - Äntligen! (Rektorsgruppens blogg i Hultsfred 2015-03-09)