Christina Hedman
Christina Hedman

I radioprogrammet Eftermiddag i P4 Örebro diskuterades nyligen betydelsen av modersmålsundervisning och flerspråkighet.

Christina Hedman, universitetslektor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, intervjuades:

- Det är dags för en diskussion om hur vi får en så bra modersmålsundervisning som möjligt och slutar med att hamna i konstiga diskussioner om modersmålsundervisning ska finnas överhuvudtaget. Vi måste komma förbi det stadiet.

Bakgrunden till diskussionen är att allt fler flerspråkiga elever i Örebro-området som är berättigade till modersmålsundervisning också läser ämnet modersmål. Det är en positiv utveckling som även innebär utmaningar. Christina Hedman menar att det är dags för en konstruktiv diskussion om hur modersmålsundervisningen bättre kan integreras med övriga ämnen i skolan.
 

► Lyssna till intervjun med Christina Hedman:
    
Eftermiddag i P4 Örebro, måndag 13 november 2017
     (Inslaget om modersmålsundervisning startar 37 minuter in i programmet.)