Erik Cardelús, fil dr och lärare vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
Erik Cardelús, fil dr och lärare vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

"...visst låter det självklart att fler språk ger tillgång till fler röster, historier och nyanser. Och omvänt: att enspråkighet begränsar. I den färska rapporten Språk - så mycket mer än engelska, publicerad av Lärarnas riksförbund, ges en dyster bild av flerspråkigheten i det globaliserade och multikulturella Sverige. Antalet elever utan studier i de största moderna språken franska, spanska och tyska uppgår nu till en tredjedel av niondeklassarna. På gymnasiet väljer endast ett par procent av eleverna att studera de högsta nivåerna av moderna språk. Därtill utbildar sig allt färre till lärare i moderna språk, vilket ökar på den befintliga lärarbristen. /.../

Men vad ska man då göra? Attityder kan vara sega och svårföränderliga. En viktig början är att ställa sig frågan varför argumenten sällan övertygar elever och övriga generellt, och att just killar i så hög grad väljer bort språkstudier. Därtill behöver såväl offentliga personer och instanser som s.k. vanliga människor tydligare visa på vikten av att kunna fler språk än engelska. Detta är inte bara skolans och språklärarnas sak.

Ett annat viktigt argument handlar om dagens livsnödvändiga behov av gränsöverskridande empati och solidaritet. /.../ Med språkkunskaper öppnas sinnet för kulturell likhet och olikhet på ett funktionellt sätt. I språkinlärandeprocessen skapas också förståelse för alla dem som idag kämpar med att lära sig svenska. För att lära sig ett nytt språk är sällan lätt, men det visar att man är beredd att samarbeta och samverka med andra människor. Och detta är grunden för samhället."
 

► Läs hela debattartikeln på UNT.SE:
     Omodernt med språk?