Bild: Thomas Fröling
Bild: Thomas Fröling
 

I arbetet med sin doktorsavhandling Motivationer, attityder och moderna språk. En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk har Erik Cardelús intervjuat 43 elever som studerade franska, tyska eller spanska på gymnasieskolans årskurser två och tre. Alla läste på steg fem och tillhörde därmed en ganska liten skara som har kommit längre än de flesta elever som börjar läsa moderna språk.

- Det är många som undrar varför så många elever hoppar av moderna språk. Jag ville vända på frågeställningen och ta reda på vad som får dem att fortsätta, säger Erik Cardelús.

Eleverna hade förstås sina egna individuella motiv men Erik Cardelús kan ändå urskilja flera mönster och gemensamma drag i elevernas berättelser. Som punkt ett vill han lyfta fram lärarens viktiga roll för motivationen:

Erik Cardelús.
Erik Cardelús.

- Lärarens roll är kanske ännu viktigare i moderna språk än i andra ämnen, menar Erik Cardelús och uttrycker det som att läraren behöver "marinera" sig i målspråkskulturen.

Han har själv bakgrund som gymnasielärare i spanska och försöker leva som han lär. Han läste ofta någon litteratur på spanska eller lyssnade på spansk musik före lektionerna, och han tar fortfarande gärna del av spanskspråkig kultur och reser till spanskspråkiga länder.
 

► Läs hela intervjun med Erik Cardelús i Lärarförbundets tidning Alfa:
     Marinering i språket lyfter eleverna