Gunilla Molloy och katten Caspian hemma i lägenheten. Foto: Håkan Elofsson
Gunilla Molloy och katten Caspian hemma i lägenheten. Foto: Håkan Elofsson


Efter ett fyrtiotal år som lärare och handledare, för både elever, lärarstudenter och doktorander, har docent Gunilla Molloy gått i pension. Det vill säga, hon har bytt arbetsrummet på Stockholms universitet mot skrivbordet hemma
i lägenheten i Stockholm.

- Det är same-same, jag fortsätter att skriva och läsa, säger hon.

I Alfa har hon medverkat som inledarskribent sedan tidningen startade 2009. I texterna ställer hon ofta incidenter i skolan i relation till värdegrunden. Dessutom har hon nyligen avslutat ett uppdrag för Skolverkets kommande Läslyft. En period pendlade hon till Kalix för att utföra ett fortbildningsuppdrag. Lärarna där ville förbättra pojkarnas låga meritvärden.

Gunilla Molloys senaste åtaganden sammanfattar det som alltid engagerat henne: Skolans demokratiuppdrag, reflekterande läsning och skrivning, läraryrkets intellektuella utmaningar.

- Ingenting är lättare än att förena läsning med skolans demokratiuppdrag. Det kommer som en självklarhet när klassen diskuterar texter, om läraren kan leda samtalet och vågar fånga upp det som eleverna tar upp. Kunskaper i grammatik och språkutveckling blir då en naturlig del av undervisningen, säger Molly.

-----------------

Läs hela artikeln om Gunilla Molloy i Alfa