Illustration: Helena Davidsson Neppelberg
Illustration: Helena Davidsson Neppelberg


" - I Sverige ligger nästan allt bedömningsansvar på den enskilde läraren. Samtidigt är litet känt om hur elevers skrivande ser ut i svenskämnet och hur lärares bedömningar av skrivande ser ut, säger Gustaf Skar.

Hans undersökning är baserad på insamlade data från tre skrivmoment i tre naturvetenskapliga klasser i årskurs 1, på tre olika gymnasieskolor. Momenten innefattar observationer, instruktioner, elevtexter, bedömningsmatriser och intervjuer med lärare och elever.

Gustaf Skar
Gustaf Skar

Tydligt är att det finns fallgropar då svensklärare ska bedöma elevers skrivande. Utifrån materialet har Gustaf Skar kunnat urskilja olika typer av problem som kan hota validiteten.

- Det kan exempelvis vara att bedömningsmatriserna inte är i linje med de uppgifter som ska bedömas, säger han.

I de fall då själva skrivandet inte är standardiserat uppstår också svårigheter. Om eleverna får skriva texterna vid olika tidpunkter och på olika platser kan läraren inte veta om vissa av dem har tagit hjälp av kamrater eller föräldrar.

- Det behöver i sig inte vara ett problem, men det kan bli knepigt om man vill dra slutsatser om individuell skrivförmåga, säger Gustaf Skar. "

 

-----------------

► Läs hela artikeln på Lärarnas nyheter:
"Låt eleverna träna på det som ska bedömas"