Stipendieperiod: 1 september 2020 - 31 augusti 2021.

Ändamålet med stipendiet är:

"Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller berömvärt flit.

Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott.

Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för lärarkandidaterna gemensamt ändamål.

Förvärv av material eller andra saker."

Stipendiet delas ut på två sätt:

  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till enskilda studenter inom lärarutbildningen, utifrån stiftelsens ändamål, som avser att fortsätta sina studier under kommande läsår.
  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till för lärarstudenter gemensamma ändamål - kan sökas av studentkår eller studentförening vid Stockholms universitet.

Totalt finns 270 000 kr att fördela.

Besked om rektorsbeslut skickas via e-post till samtliga sökande i mitten av juni.