Lärare och studenter från Helsingfors universitets svenskspråkiga lärarutbildningar.
Lärare och studenter från Helsingfors universitets svenskspråkiga lärarutbildningar.
 

Under två dagar i början av februari 2017 fick Stockholms universitets lärarutbildningar besök från Helsingfors. Lärarutbildarna Lili-Ann Wolf och Christa Koski kom med en grupp svenskspråkiga lärarstudenter för att träffa kollegor och studenter från Institutionen för språkdidaktik, Specialpedagogiska institutionen, Institutionen för pedagogik och didaktik, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Syftet med besöket var att utveckla ett framtida lärar- och studentutbyte mellan universiteten.

Innehållsrikt besök på övningsskola

Tillsammans med universitetsadjunkt Ylva Sandberg från Institutionen för språkdidaktik besöktes Helenelundsskolan i Sollentuna, som är en F-9-skola och en av Stockholms universitets övningsskolor. En välorganiserad och givande förmiddag började med att rektor Pia Westergren och VFU-ansvarig Mary Segermark gav besökarna en introduktion till skolans verksamhet och styrdokument. Därefter fick studenterna och deras lärare vara med i förskoleklassen, på engelskan i år 4-6 och när år 7-9 hade biologilektion. Ett möte med lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på Helenelundsskolan stod också på dagens agenda och avslutningsvis bjöds gästerna på lunch i skolans matsal. Dagens innehållsrika samtal gav upphov till många nya tankar och insikter och deltagarna ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Sari Vuorenpää tipsar lärarstudenterna inför deras framtida fältstudier.
Sari Vuorenpää tipsar lärarstudenterna inför deras framtida fältstudier.
 

Det finländska besöket i Stockholm avslutades med ett seminarium där docent Ulf Fredriksson från Institutionen för pedagogik och didaktik talade om Finland och Sverige utifrån Pisastudien. Därefter fick lärarstudenterna tips inför sina framtida fältstudier, då universitetslektor Sari Vuorenpää från Institutionen för språkdidaktik delade med sig av sina idéer om klassrumsobservation. Sari utgick då från sin doktorsavhandling Litteracitet genom interaktion.

Grundlärarstudenter på VFU i Helsingfors

Institutionen för språkdidaktik har i början av vårterminen 2017 haft sina första två grundlärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning i Helsingfors, på den svenskspråkiga lågstadieskolan Drumsö. Framöver hoppas vi på ytterligare samverkan och stimulerande utbyten med lärare och lärarstudenter från Helsingfors universitet och även vid Campus Vasa vid Åbo Akademi.