Lärarlabbet student tar upp många av de frågor som är svåra att hantera under den första tiden som lärare. Lärarstudenter får själva möjligheten att diskutera de utmaningar de kan ställas inför och coachas av erfarna pedagoger inom teman som ledarskap, relationsbyggen, konflikthantering och planering. I programmen får de råd och redskap för hur de kan lösa olika situationer.

Martin Younakhir © Foto: Erik Amkoff / UR
Martin Younakhir. © Foto: Erik Amkoff / UR

Första programmet sändes den 18 september, med temat Ledarskap i klassrummet. I den diskussionen deltog Martin Younakhir som studerar till ämneslärare med inriktning mot engelska och svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik. Se programmet: Avsnitt 1 Lärarlabbet student

Det fjärde programmet, med titeln Konsten att planera, sändes den 9 oktober. Då medverkade Lydia Sundh, även hon student vid Institutionen för språkdidaktik. Lydia går sin åttonde termin och ska bli ämneslärare med inriktning mot engelska och franska. Se programmet: Avsnitt 4 Lärarlabbet student

Lydia Sundh (längst till höger) deltar i det fjärde programmet av UR-serien Lärarlabbet student.
Ämneslärarstudenten Lydia Sundh (längst till höger) deltar i det fjärde programmet av UR-serien Lärarlabbet student. © Foto: Erik Amkoff / UR