Södra huset, Stockholms universitet.
Södra huset, Stockholms universitet.

Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives
18-20 juni 2018

Språkdidaktik är ett brett fält som inkluderar olika aspekter av lärande, undervisning och bedömning av språk, första-, andra- och tredjespråksinlärning, flerspråkighet, litteratur och multimodalitet, för att nämna några. Institutionen för språkdidaktik anammar en bred definition av ämnet, och det avspeglas i den här konferensen.

Konferensen Exploring Language Education (ELE) syftar till att samla forskare inom språkdidaktik från hela världen och att öka förståelsen mellan fältets olika inriktningar. Idén är att göra konferensen till ett återkommande evenemang. Vi vill också att den ska utgöra en mötesplats för forskare och yrkesverksamma lärare. Lärare från universitet och skolor är därför välkomna att delta.

Fem internationellt erkända plenarföreläsare är inbjudna: Mike Baynham (Storbritannien), Lise Iversen Kulbrandstad (Norge), John Levis (USA), Nina Spada (Kanada) och Elise Seip Tønnessen (Norge). Konferensen innehåller även föredrag, posters och kollokvia och kommer att ha ca 150 deltagare.

Mike Baynham, Lise Iversen Kulbrandstad, John Levis, Nina Spada, Elise Seip Tønnessen.
Mike Baynham, Lise Iversen Kulbrandstad, John Levis, Nina Spada, Elise Seip Tønnessen.
 

► Läs mer om konferensen: www.isd.su.se/ele