Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet berättar om det nyligen avslutade forskningsprojektet Nyanlända och lärande. I projektet har hon tillsammans med Jenny Nilsson följt undervisningen av ett antal nyanlända elever i tre svenska kommuner. I en filmad intervju på Stockholms stads webbplats Pedagog Stockholm berättar hon vad som kännetecknar god undervisning av nyanlända elever och ger råd till skolledare och rektorer som möter dessa elever i vardagen.

Dessutom berättar två elever från Ross Tensta gymnasium om sina upplevelser av att komma från ett annat land och börja svensk grundskola.

► Lyssna på den filmade intervjun på Pedagog Stockholms webb:
Monica Axelsson om nyanlända elevers behov av stöd