Manne Siegbahn-husen
Manne Siegbahn-husen

I det tidigare Manne Siegbahn-laboratoriet i Frescati skapar Stockholms universitet en ny mötesplats mellan konst och vetenskap, Accelerator. Namnet har inspirerats av det gamla laboratoriets långvariga verksamhet med acceleratorfysik. Den spektakulära källarvåningen - 1400 kvadratmeter stor och med åtta meter i takhöjd - ska nu fyllas av utställningar, samtal, rörlig bild, tankar och analyser.

Hoppas på många besökare

Grundtanken i Accelerators verksamhet är att personer från olika kunskapsområden ska mötas i diskussioner kring konst. I slutet av april ordnades en workshop för intresserade forskare och från Institutionen för språkdidaktik deltog lektor Erik Cardelús:

Erik Cardelús
Erik Cardelús

- Jag har alltid lockats av nya utmaningar och unika lärotillfällen, speciellt sådana där olika arbetssätt, personer och miljöer möts. För mig kändes det självklart att hoppa på detta projekt, en känsla som bara har växt sig starkare efter den här träffen. Nu hoppas jag bara att många andra vid universitetet kommer med i detta, som deltagare, besökare eller i andra framtida roller.

Nytt konstprojekt i höst

Accelerators lokaler kommer att stå klara år 2019 och som en försmak av den kommande verksamheten visades i höstas videokonstnären Tony Ourslers performance Influence Machine & Antennae. Hösten 2017 genomförs ett andra projekt, då konstnärsduon Christer Lundahl och Martina Seitl visar sina verk The Unknown Cloud och An Elegy to the Medium of Film, båda i versioner anpassade för Accelerator.