Att stödja och bedöma elevers läsförståelse genom hela grundskolan

Måndagen den 29 september föreläste Barbro Westlund, universitetslektor i läs- och skrivutveckling, under rubriken "Att stödja och bedöma elevers läsförståelse genom hela grundskolan".

Att lära genom att läsa - multimodala texter i skolarbetet

Onsdagen den 15 oktober föreläste Kristina Danielsson, professor i läs- och skrivutveckling och i svenska språket vid Stockholms universitet. Rubriken på föreläsningen var "Att lära genom att läsa – multimodala texter i skolarbetet".

Läsförståelse – eller läsförståelser? Så läser vi en berättelse

Torsdagen den 23 oktober genomfördes det sista programmet i serien Perspektiv på läsförståelse. Medverkade gjorde Olle Fritzell, universitetsadjunkt i svenska och svenska som andraspråk, AnnaCarin Billing, Katarina Rejman och Eva Söderberg, alla tre universitetslektorer i svenska med didaktisk inriktning, samtliga Stockholms universitet.

Se de filmade föreläsningarna